Samer i Norge

Samene er en folkegruppe som bor både i Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge finner man samer over hele landet, men det bor størst andel samer nord for Saltfjellet, og i de store byene.

Norske samer kan deles inn i flere undergrupper, som snakker ulike språk. Nordsamisk er det største samiske språket, men lulesamisk og sørsamisk er også offisielle språk. Det finnes ingen offentlige register over antallet samer, men det anslås at det bor mellom 50 000 og 80 000 samer i Norge.

Samefolkets dag, samenes nasjonaldag, feires 6.februar. Denne dagen feires i alle de samiske områdene, både i Norge og i andre land. Samene har også sin egen nasjonalsang, og et eget flagg. Flagget ble vedtatt av Samekonferansen i Åre i 1986, og har vært brukt siden. Det finnes også en egen liste over samiske flaggdager.

sameDet viktigste folkevalgte organet for norske samer er Sametinget, som arbeider med saker som berører den samiske delen av befolkningen. Sametingvalget holdes hvert fjerde år, samtidig med stortingsvalget. Man må stå i samemanntallet for å stemme ved sametingvalget. Sametingets øverste leder er Sametingspresidenten.

Selv om mange samer bor i byer, er reindrift fortsatt en viktig næringsvei og en samisk tradisjon.

Privacy Policy