Norske folkeeventyr

TheodorKittelsen-KvitebjørnKongValemon(1912)Asbjørnsen og Moe gjorde den norske kulturhistorien en uvurderlig stor tjeneste da de i 1837 møttes og bestemte seg for å utgi en samling eventyr, inspirert av brødrene Grimms suksess med å gjøre det samme i Tyskland. De første resultatene av deres innsamling viste seg fire år senere, i 1841, da de utga et hefte på 96 sider med de første eventyrene. De ble godt mottatt, og Asbjørnsen og Moe fortsatte, både sammen og hver for seg, med denne oppgaven frem til 1870, da samlingen av norske folkeeventyr som vi kjenner den i dag ble utgitt for første gang. Disse eventyrene var en viktig del av arbeidet som ble gjort for å bygge opp under nasjonalfølelsen i Norge.

Mens «alle» kjenner til eventyrene fra Asbjørnsen og Moe, var de ikke alene om å jobbe med å samle inn eventyr og fortellinger. Blant annet samlet Sophus Bugge og Rikard Berge inn eventyr som ble utgitt i to bind i 1909 og 1913 med tittelen Norske Eventyr og Sagn. Det kom også ut samlinger med et smalere fokus, som for eksempel Lappiske eventyr og folkesagn fra 1887, samlet av Just Knud Qvigstad og Georg Sandberg. Også finnes det en samling folkeeventyr fra Sandherad, skrevet på “landsmaal” av Kristoffer Jansson og utgitt i 1878.

Mange av disse samlingene er å finne i digitaliserte versjoner i Nasjonalbibliotekets samling, og for de som ønsker seg noen av våre mest kjente eventyr i en moderne og lett tilgjengelig form, finnes det en app for Android i Google Play-butikken av Christian Opdal Eid, enkelt og greit kalt «Norske Folkeeventyr».

Privacy Policy