Norsk Folkediktning

Kvitebjørn eventyrBegrepet folkediktning kan bli brukt om flere forskjellige ting, slik som folkeviser, eventyr og sagn. Selve begrepet har grunnlag fra Johann Gottfried von Herder, som var en tysk dikter og som mente at det fantes en diktsjanger som kun levde i øre og hjerte. Altså at det var noe som var diktet opp og som ble kjent fordi folk fortalte det videre. Det var ofte diktning som kunne gi direkte uttrykk for ulike særpreg fra ulike steder i landet. Folkevise er et begrep som kommer fra en tysk filosof. Siden ordets opprinnelse så har begrepet folkevise blitt brukt på flere ulike måter. Begrepet folkevise har blant annet blitt brukt om sanger som gav uttrykk for nasjonens særpreg, om anonyme sanger som var blitt overført muntlig, om gamle sanger som ikke hadde noe kjent opphavsmann og om allmennsang.

Eventyr

nøkken i vannEventyr går under kategorien folkediktning, slik som folkeviser. Eventyr er fortellinger som inneholder mye fantasi og som handler ofte om mennesker, dyr og overnaturlige vesener. Det er ofte kjennetegn på eventyr, slik at historien ofte begynner med det var en gang. Mange eventyr har tatt inspirasjon fra ulike myter, blant annet innen religion og psykologi. Eventyr kan deles opp i to kategorier, folkeeventyr som er eventyr som ikke har noe kjent opphavsmann og kunsteventyr som har kjent forfatter. Det finnes endatil nettcasinoer som baserer seg på fortellerstilen til eventyr, og hvilke disse er kan du lese om på www.casinovinnere.com. Det vi vet er at et av de beste vi har sett til nå er Casino Saga, og på Casino Saga kan du få gratisspinn slik at du kan teste ut om du liker deres eventyr uten å legge penger på bordet først.

Sagn

Sagn går også under folkediktning. Definisjonen på sagn er en kort muntlig fortelling som ofte er knyttet til folketro. Sagn kan også defineres som gjenfortalt folkediktning. Det finnes flere ulike varianter og kategorier innen sagn men et kjennetegn innen sagn er at det ofte handler om krefter som mennesker ikke kan kontrollere. Egentlig da det motsatte av eventyr som ofte har en helt som seirer over noe.

Henrik Wergeland – i godt selskap

wergelandHenrik Arnold Wergeland var en av de første nordmennene til å begynne å dikte folkediktning og er også en av de mest kjente. Wergeland var et godt kjent navn innen dikt og litteratur og ble flere ganger sammenlignet med store diktere som Byron, Pusjkin og Victor Hugo. Wergeland sin far var dansk og moren var fra Skottland. Han vokste opp i blant annet Kristiansand og Eidsvoll. Undervisningen Wergeland fikk i oppveksten var enten på prestegården eller på katedralskolen som da var i hovedstaden. Wergeland begynte med diktning allerede tidlig i tenårene og Wergelands poesi og diktning har blant annet blitt kalt rik. Det var flere ganger et ønske å få oversatt poesien til Wergeland men det var vanskelig å få til på en tilfredsstillende måte. Wergeland ga da selv uttrykk for at det var noen ganger vanskelig å komme fra et sted som hadde et så lite og begrenset språksamfunn. Wergeland dekket et stort spekter av ulike sjangere innen diktning. Det gikk fra visjonære dikt til kosmologiske dikt til barnedikt. Han var dyktig til å se virkeligheten fra et barns synsvinkel og han skapte flere dikt som kunne gå under eventyr kategorien. Han var også god på å oversette og gjendikte ting han hadde hørt eller lest i andre språk. Wergeland skrev sine sist dikt på sykesenga og han døde året 1845. Det var mange som fulgte han til graven den dagen han ble gravlagt og det sies at i hvert fall en tredjedel av byen var med. Henrik Wergeland er gravlagt på Vår Frelsers gravlund.

Folkediktningens betydning

Det er vanskelig å fastslå en tid hvor folkediktning hadde størst betydning i Norge, men det er helt klart at folkediktning har betydd mye for landet, uansett når og hvor det oppsto. Folkediktning er i hvert fall noe som har kommet for å bli. Så lenge mennesker fortsetter å fortelle historier, kommer det til å oppstå folkediktning.

Norske folke og huldreeventyr

Privacy Policy