Norsk arkitekturhistorie

Historisk sett har Norge vært et veldig fattig land, og derfor har ikke landet en like rik arkitekturhistorie som andre land. Utvikling av en representativ byggekunst krever en stor mengde med ressurser, noe Norge ikke hadde. Dette betyr ikke at Norge ikke har en særegen og elegant byggestil. Det oppsto blant annet en tradisjon for husbygging med tre som hovedmateriale i det første årtusenet.

I vikingtiden var langhus antageligvis den mest forekommende former for boliger. Som navnet avslører hadde disse husene en langstrakt form. Ofte holdte beboerne til i den ene enden av huset, mens den andre enden var bestemt for husdyr. Langhusene var ofte lave og tilpasset landskapet.

I middelalderen kom bygging med murstein, med innflytelse fra europeiske stilformer. Til å begynne med var det bare kirker som brukte denne byggeformen. Murbygging ble tatt i bruk i senere århundre i noen større byer, som for eksempel datidens Oslo (dvs. Christiania). Trebygninger var fortsatt den dominerende byggeformen. Stavkirkene var bygget av tre, og betegner Norges mest betydelige bidrag til verdens arkitekturhistorie.

stavkirken

På 1700-tallet ble byggeformen preget av større rikdom. Svalganger og rikere innredning var tegn på dette. Forskjellige distrikter begynte også å vise egne byggestiler. Norsk arkitektur fortsatte å forbedre seg. I forbindelse med oljefunnet har Norge blitt til et av verdens rikeste land (i forhold til antall innbyggere), noe som preger nåtidens byggeform.

Privacy Policy