Mulighet for casino på Finnmarksvidda

Frem, tilbake, frem-frem?

Det har vært utrolig mye snakk om å legalisere pengespill igjen her i landet, siden regjeringen har begynt å forstå at deres trangsynte forbud fra 2007 ikke har gjort noen som helst forskjell. Folk spiller fortsatt som bare det, men er nå nødt til å gjøre det i skjul. Derfor er det ikke overraskende å se flere folkevalgte i diverse fylker prøve seg frem med diverse lovforslag som åpnet opp for muligheten til å starte et landbasert casino. Sametinget har vært spesielt aktive rundt slike forslag – lignende løsninger er allerede på plass i USA, der indianerstammene har rett til å starte egne casinoer i sine reservoar. Folk reiser ikke noe særlig til Kautokeino og Finnmark generelt, med unntak av Nordkapp. Derfor har Sametinget prøvd å presse frem en mulighet til å åpne et casino på Finnmarksvidda. Som en turistmagnet. Staten har selvsagt motsatt seg dette, men har ikke overraskende unnlatt å gi samene noen alternative inntektskilder eller muligheter for utvikling. Så hvordan vil et senter for pengespill påvirke kulturlandskapet i nord?finnmarksvidda

Samer bak rulettbordene

Det har vært heftige debatter rundt en slik ordning, og ingen virker å komme til enighet. Først og fremst er det et stort spørsmål om et casino i Finnmark faktisk vil bli en turistattraksjon. De fleste nordmenn spillere allerede på nettcasinoer og vil neppe reise til Kautokeino for å ta noen runder på fysiske spilleautomater. Turister fra utlandet, på sin side, er nok på jakt etter noe helt annet når de er i Nord-Norge. Dessuten har de fleste av dem casino i sine hjemland, dermed er det lite trolig at turistmagneten vil fungere noe særlig. Ja, den vil skape arbeidsplasser, og generere en ekstra (god) inntekt til den samiske statskassa. Regjeringen har lenge jobbet for å få flyttsamene til å bli fastboende – kanskje er dette den beste måten å gjøre ting på? En rekke utfordringer vil dukke opp om man til slutt åpner for denne muligheten. Først og fremst må man finne et godt sted å plassere bygget. Deretter må man trene opp personalet, og starte en gedigen markedsføringskampanje for å tiltrekke seg spillerne. Det er fullt mulig, og er ikke så vanskelig som enkelte skal ha det til, men fortsatt en krevende jobb som vil ta tid.

Norge er ikke USA

Selv om samene selv bruker eksempelet fra USA ganske flittig, blir det samtidig noe feil å sammenligne våre to land. USA er et stort land med over tre hundre millioner innbyggere, mens Norge er en liten velferdsstat i Skandinavia. Samene har aldri blitt utryddet i samme grad som indianerne ble, og har ikke måttet leve i like nedverdigende forhold. Norge investerer stort i Finnmark fra før og har åpnet flere spesielle økonomiske soner for å forbedre investeringsklimaet i Nord-Norge. Dermed jobbes det allerede for å styrke boforholdene i Finnmarksvidda og sikre fremtiden til ungene som vokser opp der. Er det derfor så viktig med et casino?

Privacy Policy