Historien bak det norske flagget

 

Før i tiden var det ikke vanlig at land hadde egne flagg. I antikken og middelalderen fantes det ingen nasjonale flagg å snakke om. De flaggene som fantes tilhørte som regel de som hersket over regionen. Det er ikke sikkert hvilket flagg som ble først brukt i Norge, men Olav den hellige, som var Norges konge tidlig i det ellevte århundret, førte et hvitt flagg med en slange. Magnus den gode, sønn av Olav den hellige, førte det samme flagget. Etter Magnus den gode brukte kongene forskjellige flagg.

På 1600-tallet ble den norske løven innført i flaggene til alle regimentene i Norge. Løvebanneret ble også innført på norske skip og festninger, men ble gradvis faset ut i løpet av 1700-tallet. Dette var på grunn av unionen med Danmark, da vi måtte føre Danmarks flagg.

norsk flagg

I 1814 ble Norge fri fra unionen med Danmark og dermed en selvstendig stat igjen. På det tidspunktet brukte vi Danmarks flagg med riksvåpenets løve i det øvre venstre feltet. Unionen med Sverige gikk vi inn samme år, da våre to selvstendige kongeriker ble forenet under én felles monark. Norge førte et svensk-norsk orlogsflagg og handelsflagg, som besto av det svenske flagget vi kjenner i dag med en rød firkant med et diagonalt hvitt kors i øvre venstre hjørne. Flagget vi kjenner i dag ble tatt i bruk ved unionsoppløsningen med Sverige i 1905.

Privacy Policy