Det norrøne språket

3296329459_1c3327ce22_mNorrønt er et urspråk som ble brukt i Skandinavia og en rekke øyer som Island og Færøyene i middelalderen. Norrønt inkluderer ikke bare gammelnorsk, men også gammeldansk og gammelsvensk. I vikingtiden var forskjellen mellom disse tre språkene så liten at de blir ofte omtalt som et felles språk. På Engelsk sier man “old Norse”, og i Sverige snakker man om “fornordiska”. Norrønt utviklet seg fra urnordisk, som delte seg i tre nordiske dialekter. Gammelsvensk og gammeldansk var veldig like og kalles sammen det østnordiske språket. Gammelgutnisk ble snakket på den svenske øya Gotland. Gammelnorsk og gammelislandsk kalles vestnordiske, og fordi forskjellen mellom disse to språkene var veldig liten kalles de sammen norrønt. I dag er det islandsk som kommer nærmest norrønt. Gammelnorskens historie kan deles inn i tre perioder. Den første perioden, fra slutten av 900-tallet til omkring 1200, var gammelnorsk ikke til å skille fra gammelislandsk. I den andre perioden, mellom 1200 og 1350, ble klassisk gammelnorsk dannet, som hadde større forskjell fra gammelislandsk på samme tid. Den tredje perioden, mellom 1350 og 1530, ble mellomnorsk dannet, som så innflytelse fra svensk og dansk. Under dansk styre opphørte norsk som eget skriftspråk og levde kun videre

Privacy Policy