Definisjonen på Kultur i Norge

art-342113_640Hva er kultur? Og spesielt, hva definerer vi som kultur i Norge? De fleste har en intuitiv anelse om hva kultur er for noe, men for mange kan det være vanskelig å definere. Videre er det interessant å merke seg at det tradisjonelle kulturbegrepet ofte i hovedsak har vært definert av en sosial, intellektuell og finansiell elite, som har hatt kapasitet til å dyrke ulike former for kunst, og samtidig fremme ulike skikker og levemåter som faller inn under det man kan anse som de til enhver tid gjeldende kultur- og samfunnsnormer.

På dette viset er ofte vår oppfatning av kultur, spesielt i historisk perspektiv, mangelfull når det kommer til hvordan folk flest faktisk levde! I et slikt perspektiv kan man tenke seg at man i fremtiden ser tilbake på vår tid med en kulturell vinkling, og fremhever for eksempel våre kjente billedkunstnere som bærere av vår kultur, selv om relativt få blant den jevne befolkningen er interesserte i deres kunst, mens den enorme popularitet rundt kjente fjernsynsprogrammer som Idol og Melodi Grand Prix kommer til å ignoreres fullstendig. Og dette kommer i så fall ikke til å være så særlig annerledes enn den måten vi håndterer vår oppfatning av fortidens kultur på i dag.

Privacy Policy